Výměna manželek

Výměna manželek je jeden z realityshow pořadů televizní stanice Nova. Realityshow funguje jako natáčení reality a to povětšinou nehereckých výkonů v nějakém cizím prostředí. První z takových pořadů tohoto žánru, který TV Nova uvedla, byla realityshow Big Brother. Nyní je velice populárním pořadem stejného žánru právě Výměna manželek.

O nejvýznamnějších realityshow TV Nova

V realityshow Big Brother šlo o to, že se pečlivě vybraná skupina jednotlivců izolovala od vnějšího světa. Byli uzavřeni do jednotných prostor domu. Tehdy se po určité době jeden člen společnosti vyřadil a poslední, který byl ze dvojice vybrán diváckými hlasy obdržel materiální ohodnocení. Nejzajímavějším faktorem tohoto pořadu samozřejmě byly mezilidské vztahy, protože izolace od okolního světa pouze do neustále se zmenšující skupiny lidí je svým způsobem stresující a psychicky náročná. Konflikty byly na denním pořádku, ale bylo jen na soutěžících, jak se s nepříznivou situací vypořádají, zbaví se nudy a překonají zlost způsobenou ponorkovou nemocí.

Tato realityshow, tedy Výměna manželek, funguje v zásadě podobně. Jednoduše jde o to, že se po krátký čas vymění ze dvou domácností maminky a manželky, aby si vyzkoušely, jak se žije jinde a zároveň, aby si jejich rodina uvědomila a zhodnotila práci, kterou pro ně doma ženská ruka vykoná. Výměna trvá jenom několik dní, obě strany jsou posléze finančně ohodnocení.

Jak probíhá výměna manželek

Sama výměna probíhá tak, že si televizní tým stanice Nova vybere dvě navzájem si naprosto neznámé rodiny, které se k tomuto projektu dobrovolně přihlásily, a po dobu deseti dnů pak proběhne onen přesun ženských elementů domácností. Ženy dostanou u náhradních rodin obvykle vlastní pokoj nebo minimálně oddělené místo ke spaní a seznámí se členy rodiny. Následně je jim představeno, jak probíhá obvyklý denní program výměnné rodiny a po nadcházejících pět dnů je vyměněná maminka postavena do role maminky původní. Přesně se musí držet postupů a zvyklostí, na které je rodina zvyklá a které jsou pro ně už běžnou rutinou. Pátý den si rodina spolu s vyměněnou maminkou a manželkou sednou a proberou, jak akce doposud probíhá, co si o jejich denním režimu maminka myslí a zároveň se rodina dozví, co by udělala jinak. Dalších pět dní je věnováno tomu, aby hostující žena převzala vládu nad domem a předvedla, jak vypadá výchova dětí a péče o domácnost zase u ní doma. Po uplynutí doby deseti dnů se ženy vrací ke svým původním rodinám a oba manželské páry se spolu schází, aby si o všem mohli v klidu promluvit, zhodnotit pozitiva i negativa a především se seznámit.

Není zcela neobvyklé, že se rodiny mezi sebou neshodnou. V několika dílech byli diváci svědky opravdu nehezkých hádek. Ženy jsou někdy z výměny nešťastné. Často se snaží měnit pořádky zavedené v dané domácnosti, třeba týkající se výchovy dětí, tím je na mysli třeba změna denní doby, kdy chodí dítě spát, odebrání dudlíku, učení, atd. Tyto změny jsou obvykle emocionálně a psychicky náročné, u dětí se obvykle neshledají s úspěchem a jejich rodič ve snaze je bránit vyvolá, ač to nemusí být přímo chtěně, konflikt. Ale to není vše. Diváci byli už seznámeni i s horšími situacemi jakými byla třeba nevěra, odchod z domu od manžela a podobně.

Tvůrci pořadu

Mezi členy týmu, který se podílí na tvorbě tohoto projektu, patří například Jana Rezková, která zde působí jako asistentka režie, hlavním režisérem je Ivo Macharáček, střihu se věnuje Jiří Hornych a setkáváme se u tohoto projektu se jménem fotografky Jany Rezkové mladší.