Televizní noviny

Televizní noviny je název dalšího z publicistických a zpravodajského pořadu televize Nova. Tento pořad se zaměřuje na pravidelné přinášení novinek jak ze světové tak i domácí půdy. Diváci se mohou dozvědět novinky z jakéhokoliv odvětví lidského zájmu - z politiky, dopravy, kultury, zdravotnictví, školství, lékařství, sportu, počasí atd. Televizní noviny přináší vždy obsáhlé reportáže přímo z „místa činu“, kde obvykle vysílá jeden z reportérů informace o případu nebo dělá rozhovor s jednou či více kompetentními osobami, které k projednávané věci řeknou více podrobností. Často se ve zprávách místo osobní konfrontace objevují i záznamy telefonních hovorů s osobami, kterých se ona zpráva týká. Televizní noviny patří dlouhodobě k nejpřehrávanějším pořadům na Nova Plus, můžeme Vám jej doporučit i my.

Relace Televizních novin

Televizní noviny se vysílají každý večer bez výjimek už od roku 1994, tedy od roku, kdy vznikla samotná televize Nova. Jedná se o pořad zmíněné televize, který má dlouhodobě nejvyšší diváckou sledovanost. V průběhu let se obměňují jednotlivé relace, které televize Nova vysílá. V dnešní době se vysílají Ranní Televizní noviny, které jsou zařazeny do vysílání Snídaně s Novou. Tato relace je do vysílání zahrnuta od roku 2011 a je takovým shrnutím zpráv z předchozího dne a nových informací o počasí, dopravě a sportu. V chronologickém sledu nás čekají v pravé poledne Polední Televizní noviny, které byly do programu zařazeny stejně jako Ranní Televizní noviny od února 2011. Relace se vysílá po celý rok kromě prázdnin, zahrnuje nejnovější zprávy spolu se shrnutím zpráv z ranního vysílání. Odpolední Televizní noviny začínají své vysílání úderem páté hodiny. Tato relace je v programu od roku 2007 a je to takový předvoj zpráv, které jsou pak vysílány v hlavních Televizních novinách, zaměřují se však spíše na domácí reportáže a je řečeno pár slov i ke sportu. Doba vysílání Odpoledních Televizních novin je půl hodiny. Hlavních Televizních novin se dočkáme pravidelně každý den v půl osmé. Tato relace se zaměřuje na shrnutí zpráv z celého denního vysílání a rekapitulace událostí z domova i ze světa, na konec vysílání bývá zařazena odlehčující humorná reportáž. Hned po skončení Televizních správ začínají vysílat Sportovní noviny. Relaci můžete najít i na Nova Plus vysílání Televizní noviny.

Zrušené relace

Možná si několik diváků vzpomene na dřívější relace, které už v dnešní době nejsou zařazeny do vysílacího programu. Mezi mě patří Noční Televizní noviny a Právě dnes.

Noční Televizní noviny opět zahrnovaly nejnovější zprávy o počasí a sport. Byly vysílány po desáté hodině večerní, trvaly necelou půl hodinu a kromě počasí a sportu se divák dozvěděl více informací o událostech, které se staly po hlavních Televizních novinách. Přinášely navíc reportáže ze světa kultury. Tato relace byla v programu od února 2011, ukončena byla o dva roky později začátkem listopadu pro nízkou sledovanost.

Právě dnes bylo další zpravodajskou relací TV Nova, ve svém krátkém vysílacím čase přinášelo rychlý souhrn domácích událostí dne. Pořad byl zrušen po deseti letech své existence v únoru 2004.

Moderátoři

V moderátorském týmu se od počátku vysíláni vystřídalo velké množství dnes už známých tváří. Z bývalých moderátorských tváří si mohou diváci vzpomenout na Karla Voříška, Martina Severu, Pavla Zunu, Martinu Kociánovou, Jitku Obzinovou a mnohé další. Mezi nejvýznamnější jména současných moderátorů hlavních televizních novin patří Rey Koranteng, Emma Smetana, Markéta Fialová nebo Petr Suchoň. Z ranních televizních novin známe především Kristínu Kloubkovou, Martinu Našelovou, Kláru Brunclíkovou a spol. Poledním a odpoledním vysíláním zaznívají jména Iveta Vítová, Renáta Czadernová nebo Petra Svoboda a mnohých dalších. Moderátoři zmínění u hlavních televizních novin se samozřejmě střídavě vyskytují i v jiných denních vysíláních. Ze sportovních uvaděčů se do obecného povědomí dostali například Martin Hrdlička nebo Martin Čermák.