Střepiny

Publicisticko-zpravodajský pořad Střepiny se zabývá nejvýraznějšími tématy, které se objevily v českých médiích v průběhu právě uběhlého týdne. Reportéři se zde zabývají nejrůznějšími kauzami, analyzují je a přinášejí trochu celistvější pohled na věc. Celým pořadem diváky provází moderátor.

Vysílání pořadu Střepiny

Televize Nova vysílala tento pořad poprvé v roce 2002, kdy 7. dubna pustila na televizní obrazovky svých diváků jeho první díl. Střepiny se vysílají vždy na konci týdne, což tvůrcům umožňuje zahrnout většinu zásadních kauz, které se během týdne objevily.

Střepiny si diváci po jejich zařazení do programu televize Nova velmi rychle oblíbili a tento pořad se díky tomu dokázal udržet v nedělním hlavním vysílacím čase. Sledovanost Střepin se obvykle pohybuje okolo jednoho milionu diváků. (Je možné, že velkou popularitu si tento pořad získal především díky své neustálé aktuálnosti, která je klíčová při jeho tvorbě.)

Jeden díl je obvykle dlouhý asi pětadvacet minut a pojme zhruba čtyři hlavní reportáže.

Informace o pořadu

Heslo pořadu je: „Nazýváme věci pravými jmény.“ Je tedy jasné, že se pořad snaží svým divákům zprostředkovat nejzásadnější události právě uplynulého týdne, z trochu jiného úhlu pohledu, než ostatní zpravodajské pořady nebo jiná média.

Každý díl pořadu se zabývá tématy uplynulého týdne a shrnuje je v několika reportážích. Velké shrnutí přichází vždy jednou ročně, když se na začátku nového roku vysílá speciální díl Střepin, který připomíná divákům nejzásadnější události uplynulého roku.

Dříve se pořad mohl opírat také o reportáže tvůrců Televizních novin – hlavní zpravodajské relace televize Nova. Nyní si Střepiny vystačí se svými vlastními reportéry. Střepiny se nezabývají pouze kauzami z oblasti České republiky, ale reagují také na nejvýraznější mezinárodní události z celého světa. V závěru každého dílu shrne vždy moderátor události uplynulého týdne tak, jak šly – to znamená den po dni.

Obsah reportáží

Většinou se reportáže vysílané v rámci pořadu Střepiny týkají domácí či světového politického dění mezinárodního významu, své místo zde mají také různé společenské zajímavosti a události, které v průběhu předchozího týdne řeší jiné zpravodajské pořady a média.

Mimo to se pořad snaží upozorňovat na aktuální problémy české i zahraniční společnosti – přírodní katastrofy, epidemie, válečné konflikty, útoky teroristů a tak dále. Častými tématy jsou také například táhlé soudní a vyšetřovací procesy vlivných občanů České republiky nebo skandální kauzy.

Častými aktéry reportáží jsou členové vrcholné politiky České republiky, jako je pan prezident, premiér vlády, lídři politických stran, ministři a mnoho dalších.

Tvůrci pořadu

Původně se v roli moderátora tohoto pořadu objevovali střídavě Stanislav Brunclík a Andrea Němcová – ti však již na tvorbě tohoto pořadu nespolupracují.

Dnes zastává funkci moderátorky Michaela Nová, která je také redaktorkou pořadu stejně jako Bára Divišová nebo třeba Radek Kříž, který se aktivně zapojil do výroby publicistických projektů TV Nova jako je pořad Víkend či Koření. Dříve moderoval Střepiny také Jiří Vaníček, který zastoupil společně s Michaelou Novou dvojici Stanislav Brunclík a Andrea Němcová. Vedoucím pořadu je Michal Kratochvíl, který zde působí také jako reportér.

Dostupnost jednotlivých dílů

Všechny díly natočené od roku 2010 jsou zpřístupněny divákům televize Nova na oficiálních stránkách této soukromé televize. Zde si můžete připomenout některé z významných politických skandálů a kauz minulých let a týdnů. Aktuální díly je možné shlédnout každou neděli večer na kanále TV Nova (o prázdninách mívá tento pořad, stejně jako mnoho dalších, dvouměsíční