Občanské judo

Občasné judo patří stejně jako třeba pořad Na vlastní oči mezi investigativní žurnalistické pořady televize Nova. Občanské judo se většinou pohybuje ve více bulvární oblasti žurnalistiky, což je zapříčiněno především tím, že náplní tohoto pořadu je snaha o napravení nepravostí, které jsou páchány na obyčejných občanech České republiky. Strůjci těchto problémů bývají většinou úřady.

Vysílání Občanského juda

Pořad vysílala televize Nova od roku 1994 (tedy od doby vzniku televizního kanálu Nova). Konec vysílání a tvorby nových dílů ohlásila televize nova v dubnu roku 2011 – pořad se tedy vysílal neuvěřitelných sedmnáct let.

Informace o pořadu Občanské judo

Výjimečnost Občanského juda spočívala v tom, že se jeho tvůrci snažili ve svých reportážích pomoci konkrétním lidem s jejich těžkou situací. Většinou se jednalo o lidi, kteří se do nepříjemností nedostali vlastní vinou (často se jednalo o pochybení třetí osoby či úřadů), nebo na ně byl za jejich velmi malý prohřešek uvalen příliš tvrdý trest v důsledku chybného či nedostatečného jednání ze strany úřadů a podobně.

Pořad byl oblíbený u televizních diváků především díky velmi emotivním příběhům, které zde byly prezentovány, a také proto, že reportéři díky své kameře, diktafonům a díky autoritě televize Nova mohli bránit poškozené osoby. Mnoho příběhů tak díky reportérům Občanského juda skončilo šťastně.

S podporou práva

Také podtitul pořadu „pořad na vaší straně“ byl velmi lákavý pro obyčejné lidi. Mnoho pravidelných diváků se obracelo na reportéry Občanského juda, kteří měli možnost podívat se na jádro problému a případně pomoci nespravedlivě trestanému člověku. Hosty pořadu byli často vystudovaní právníci, kteří se snažili vysvětlit lidem podstatu problému a také často předkládali možná řešení. Televize tak vlastně poskytovala občanům České republiky právní pomoc a pomáhala lidem bránit se nejrůznějším právním kličkám, které obyčejný člověk nemá ve většině případů šanci sám odhalit.

Může se to stát i vám

Problémy, které mohou potkat každého – to bylo také silné lákadlo pro diváky. Občanské Judo prezentovalo problémy, které skutečně vypadaly, jako by bylo velmi snadné se do nich dostat. Mohlo se jednat například o kontroverzní soudy, transakce s nepoctivými nebo dokonce podvodnými obchodníky a také s nedbalými úřady.

Díky pomyslnému heslu „může se to stát i vám“ mohl být pořad chápán také jako určitý druh prevence – diváci si po zhlédnutí některých reportáží mohli začít dávat větší pozor a nespravedlivě trestaných občanů mohlo ubývat.

Reportéři a tvůrci pořadu Občanské judo

Mezi reportéry Občanského juda patřila například Pavlína Danková, která byla také moderátorkou a hlavní tváří celého pořadu, dále zde účinkovaly Lenka Hornová, Gabrila Bártíková, ale také Michaela Jílková. Pavlína Danková přestoupila do týmu Občanského juda poté, co se přestala podílet na pořadu Černé ovce. Pavlína vystudovala vysokou školu v oboru Sociální a masové komunikace. Před tím, než ji zaměstnala televize Nova, získala nějaké zkušenosti také v České televizi.

Spojení důležitého se zábavným

Jak už bylo řečeno výše, pořad se zasloužil o pomoc mnoha obyčejným lidem na území České republiky. Kromě hledání cesty k řešení určitého problému se zde objevovaly také kratší reportáže, které seznamovali diváky s tím, jestli se konkrétní problém podařilo nakonec zcela vyřešit.

Oblíbenou částí pořadu pak byl takzvaný czech-šmejd. V této části pořadu prezentovala moderátorka na kameru různé vadné výrobky, které do pořadu zasílali pravidelní diváci. Za nejpovedenější „šmejd“ z českých obchodů odměňovalo oddělení pořadu odesílatele nějakým drobným dárkem. Častou vadou výrobků byla například špatná etiketa.